Topper Students Session 2021-22

ADARSH SINGH
94.20 %

HIMANSHU PATEL
93.50%

TUSHAR BHARDWAJ
92.80%

NIHAL SINGHL
91.67%

RISHABH KANAUJIA
89.40%

KAVITA VERMA
88.00%

PRINCE YADAV
87.50%

CHAMAK JAIN
86.83%

ADITYA VERMA
86.50%

GAURI PANDEY
85.83%

TARUN DOBHAL
85.80%

APEKSHA YADAV
85.67%

SHIVANI VISHWAKARMA
84.50%

SUDHA KUMARI
83.50%

ADITYA SHUKLA
83.40%

HRITIK GAUTAM
83.40%

HIMANSHU YADAV
83.17%